Det kanske bästa med bingon är att dess historia visar vilket globalt spel det verkligen är. Det uppfanns i Italien, vidareutvecklades i Frankrike och spreds till andra europeiska länder, revolutionerades i Storbritannien och gjordes till en industri i USA. Det finns trots allt någonting poetiskt med det.

Att bingon ökar i populäritet världen över är förståeligt. Det är ett roligt och socialt spel där man kan vinna stora pengar. Internetrevolutionen har dessutom gjort det möjligt för oss att spela bingo när vi vill, alla tider på dygnet. Med tanke på alla de länder där bingon har brett ut sig är det inte så konstigt att det också finns många olika varianter av spelet.

Bingo förr och nu

Bingons ursprung hittar vi i Italien och det spel som kallades Lo Gioco del Lotto D’Italia. Det skapades 1530 och var ett spel där fem nummer drogs från en ett hjul som innehåll 90 olika nummer. Även om italienarna har spelat bingo i snart 600 år, var det först nyligen som det blev tillåtet att erbjuda bingo på nätet i landet.

Omkring 1880 hade bingon spridit sig till Tyskland, där den påminner mycket om den brittiska versionen av spelet. Från början kallades spelet der Lottospiel och tyskarna har också använt bingon till att lära barn olika ämnen såsom historia, matte och rättstavning. Än idag är denna undervisningsmetod populär och den används nu i flera olika länder, bland annat i England.

1929 kom bingon till Nordamerika och introducerades för amerikanerna som beano. Det spelades på karnevaler runt om i landet och man använde sig av råa bönor för att markera numren på spelbrickorna vartefter de ropades ut. Det var New York-bon Edwin S. Lowe som skapade spelet bingo som vi känner det idag och gjorde det populärt i USA.

2009 uppgick den globala onlinebingomarknadens omsättning till närmare 20 miljarder kronor, vilket var en 16-procentig ökning mot 2008. Den enskilt största inhemska bingomarknaden är den brittiska, men även i Spanien, Sverige och Finland spelar man bingo flitigt.

Bingo ett globalt spel

Den brittiska onlinebingomarknaden

Det land som stod för den största andelen av den globala nätbingomarknaden 2009 var Storbrittannien. Marknaden för bingo på nätet i landet uppgick då till drygt 6 miljarder kronor, vilket motsvarar över en fjärdedel av den globala marknaden. Onlinebingons tillväxt från året dessförinnan låg på inte mindre än 25%. I Storbritannien uppskattar man att över 300 bingosajter verkar, men denna siffra ökar ständigt.

Den brittiska bingomarknaden är väldigt mogen jämfört med andra länders marknader, eftersom bingon under en så pass lång tid har varit väldigt förankrad hos det brittiska folket. Därför är det inte konstigt att den brittiska marknaden också är den mest konkurrensutsatta.

I Storbritannien, som alltså är väldens största onlinebingomarknad, spelar man bingo främst i de norra och nordöstra delarna av landet. Bingon har här ett rykte om sig där det associeras med rökiga bingohallar, men den bilden börjar allt mer försvinna. Den traditionella bingon har tagit mycket stryk av dels rökförbudet men också nätbingons framfart.

Den spanska onlinebingomarknaden

Den spanska bingomarknaden på nätet hade 2009 en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. Jämfört med den brittiska marknaden är dock den spanska fortfarande i sin linda, vilket gör att den anses ha en enorm potential. Anledningen till de positiva tongångarna är bland annat att Spanien historiskt sett har haft en väldigt stor marknad med traditionell bingo, med över 400 bingoklubbar i landet och en omsättning på ungefär 1,5 miljarder kronor per år. En stor skillnad mellan bingon i Spanien och de flesta andra länder är att en stor andel spanska män ägnar sig åt att spela bingo.

De svenska och finska nätbingomarknaderna

Sverige är ett relativt litet land med en förhållandevis stor nätbingomarknad på det globala planet. Den svenska onlinebingomarknaden uppskattas 2009 ha omsatt cirka en miljard kronor. Likt den brittiska bingomarknaden har den svenska marknaden en lång tradition av bingo, och är mogen och tävlingsinriktad. Såväl det statliga spelbolaget som privatägda bingosajter erbjuder spelarna bingo på nätet. Den finga marknaden för bingo online uppskattades 2009 uppgå till cirka 700 miljoner kronor, vilket var en ökning på 5% jämfört med det föregående året.

Växande marknader

De marknader som ses som lovande inför framtiden är bland annat Frankrike och Italien. Många av de marknader som är på uppgång har en anrik tradition med landbaserad bingo och det finns faktiskt några länder där den är nästan lika populär som den är i Storbritannien. I dessa lander hämmas nätbingon främst av lagstiftade inskränkningar, vilka står i vägen för bingons framfart.